top of page

Accentec Technologies משלבת חומרה , תוכנה וענן ב

מערכת אקולוגית אחת של IoT.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

מחשוב ענן חורג משוק הצרכנים והארגונים כדי לתמוך באוטומציה של ייצור ותעשייה בתעשיות אחרות. האינטרנט התעשייתי של הדברים (IIoT) מהווה הזדמנות משמעותית הן עבור מודל הענן המרכזי כשירות עבור תוכנה, פלטפורמות ותשתית והן עבור מחשוב מבוזר, כאשר מחשוב IIoT edge מאפשר לתעשיית ה- ICT למנף עיבוד בזמן אמת ו ניתוח.

התקני קלט כגון מחשבי מסך מגע, זיהוי קולי וחיישנים מספקים את ממשק המכונה האנושי להזנת נתונים.


</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page